Giấy phép xuất bản

Giấy phép xuất bản

Khâu đầu tiên và bắt buộc là làm thủ tục xin giấy phép xuất bản.


Tác giả hoặc công ty đại diện chọn một nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung cuốn sách, gửi bản thảo (in ra trên giấy A4 hoặc bản file) cho Nhà xuất bản. Nhà xuất bản đọc duyệt, biên tập nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các sách thuộc diện cấm xuất bản không được cấp giấy phép xuất bản (tham khảo thêm luật xuất bản). Các nhà xuất bản khi kiểm duyệt nội dung thấy đáp ứng được quy định chung đề xuất báo cáo với cơ quan chủ quản và Cục xuất bản. Khi được sự đồng ý thì mới được cấp giấy phép xuất bản. Giấy phép được kí bởi Giám đốc hoặc Phó giảm đốc được ủy quyền của các NXB, và có thời hạn ghi rõ trên giấy phép, nơi chỉ định in xuất bản phẩm.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết. xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi hoặc liên lạc qua Email
Nhận được yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ giao dịch ngay với Quý khách bằng email
ROYAL INTERNATIONAL
TRUNG TÂM SÁCH QUỐC TẾ HOÀNG GIAXin vui lòng gửi vào Email nhận báo giá và chúng tôi tư vấn:
Email: nhaxuatbansach@gmail.com
Website: www.nhaxuatbansach.com

>> www.phathanhsach.net

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. ROYAL INTERNATIONAL .
Hosanadesign